Skip to contentИнкасатори на дългови задължения и сродни на тях

4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях

Икасаторите на дългови задължения и сродни на тях събират плащания по просрочени сметки и лоши чекове, събират и плащания за благотворителност.

Инкасаторите на дългови задължения и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

•издирват и намират длъжници;

•телефонират, посещават или пишат писма до клиентите с цел събиране на пари или уреждане на закъснели плащания;

•подготвят отчети, включително за събраните суми и водят отчетност и досиета, във връзка със събирането на дългове;

•препоръчват правни действия или прекратяване на услугата, когато плащането не може да бъде получено по друг начин;

•търсят и събират плащания за благотворителност.

Примерни длъжности в единичната група:

–инкасатор, събирач на данъци и такси

–инкасатор, дългови задължения

–Събирач, дарения

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .