Skip to contentКарти за пътуване с градския транспорт за пенсионери 2023 г.

От 1 февруари до края на 2023 година в София пенсионерите ще продължат да заплащат месечна карта с 80% отстъпка, т.е. на цена 10 лева.

Във Варна пенсионерите до 65 г. ще  плащат 21 лв. за едномесечна карта за 1 линия и 30 лв. – за всички линии. Досега цените за тях бяха съответно 28 лв. и 40 лв.

В Русе  с 40% ще намалее стойността на картите на пенсионерите. Цената за 1 линия става 14 лв.

В Габрово цената ще е 27 лева, а не 34 лева, както беше последно. Пенсионерите ще могат да пътуват и срещу 10 лева на месец във времето от 9 до 16 часа.

ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ:

  • лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
  • лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;

Електронните носители и превозните документи по преференциална тарифа за хора с увреждания се издават/зареждат по списъци от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община и лична карта на правоимащия (удостоверение за раждане – за деца до 14 годишна възраст).

Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания. Срокът на експертното решение на ТЕЛК (HEЛK) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).

Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само едно от лицата, чиито имена са посочени върху електронния носител. Лицата, чиито имена са посочени трябва да са пълнолетни, с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

Кликни !!!

Цени карти за пенсионери 2023 г.

Тарифа от 01.01.2023

https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/1393/tarifa-ot-01-01-2023

Нови превозни документи

https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/1397/novi-prevozni-dokumenti

Ц Е Н И НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/punktove-za-prodazhba-na-prevozni/p/1

https://www.visitsofia.bg/images/travel/gradski-transport.pdf

•    Лица получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община
Абонаментни карти се издават срещу представяне на личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст, а при зареждане срещу представяне на личен паспорт или лична карта.
Абонаментни карти на електронен носител се издават и зареждат в абонаментните бюра на „Център за градска мобилност“ ЕООД.
Цени:
•    Месечна – за една линия
•    Цена:11.00лв.
•    Месечна – за две линии
•    Цена: 16.00лв.
•    Месечна – за всички линии
•    Цена: 26.00лв.
•    Тримесечна – за всички линии
•    Цена: 70.00лв.
Възрастни граждани над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община
Абонаментни карти на електронен носител се издават и зареждат срещу представяне на личен паспорт или лична карта.
Месечна  – за всички линии – 8,00 лв.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , , .