Skip to content2144 Машинни инженери основни задачи

2144 Машинни инженери основни

Машинните инженери провеждат проучвания, съветват, проектират и управляват производство на машини, самолети, кораби, промишлени съоръжения, оборудване и системи; контролират тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и консултират относно материали, продукти и процеси.

Машинните инженери изпълняват следните основни задачи:

•консултират и проектират машини и съоръжения за преработващата и добивната промишленост, строителството, селското и горското стопанство и други промишлени цели;

•консултират и проектират парни котли, двигатели с вътрешно горене и други неелектрически двигатели за локомотиви, сухопътни превозни средства и самолети или за промишлени и други механизми;

•консултират и проектират корпуси, надстройки и системи за задвижване на кораби; механични съоръжения и оборудване за освобождаване, контрол и използване на енергия; отоплителни, вентилационни и охладителни системи, кормилни механизми, помпи и други механични съоръжения;

•консултират и проектират въздушни рамки, колесници и други видове оборудване за самолети, както и системи за окачване спирачки, шасита на автомобили и други части за сухопътни транспортни средства;

•консултират и проектират неелектрически части за апарати или продукти, такива като процесори, компютри, прецизни инструменти, камери и прожектори;

•установяват стандарти и процедури за контрол с цел осигуряване ефективно и безопасно функциониране на машини, механизми, инструменти, двигатели, промишлени съоръжения, оборудване и системи;

•осигуряват съответствие на оборудването, функционирането и поддръжката със проектните спецификации и стандартите за безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

–авиоинженер

–конструктор на плавателни съдове

–инженер, корабни двигатели

–Машинен инженер

Не включва:

–Главен механик, кораб – 3151

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .