Skip to contentМеханизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 7716/02.04.2018 г. относно въвеждане през учебната 2018/2019 г. в училищата Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/ccf1104201800000.pdf

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .