Skip to contentМинимална заплата, данъци и осигуровки 2015 година

Минимална работна заплата от 01.01.2015 до 30.06.2015 – 360 лв., от 01.07.2015 – 380 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 от КСО – 340 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители300 лв.

Болнични

Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО.

Периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност  е 18 календарни месеца, при безработица – 24 месеца, а при бременност и раждане периодът се увеличава от 18 на 24 календарни месеца. Майките ще продължат да получават 90% от сумата, върху която са били осигурявани, 45 дни преди раждането до навършване на 1 г. на детето. За втората година получават по 340 лева.

Здравна осигуровка

За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж се дължи здравна осигуровка върху 210 лв.

За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 420 лв. По сегашния регламент, за да се възстановят здравните права на хора, които не се осигурявали 3 или повече години, трябва да заплатят сумата за последните 36 месеца, която възлиза на около 700 лв. В първото тримесечие на 2015 г.   ще се изчакат тези, които имат съвест, да възстановят осигуровките си, като заплатят дължимото за последните 3 години. След тази дата обаче ще се  увеличи  реалната сума за възстановяване на здравни осигуровки на 2000 лева.

От 2015 г. всички български граждани, които не са плащали здравните си осигуровки повече от 3 години, ще трябва да заплатят такса от 2000 лв. за възстановяване на здравните си права.

Данък върху доходите 10%

Данъчно облекчение за трудоустроени

Общата данъчна годишна  основа  се намалява с 7920 лв.

За лицата на трудови правоотношения месечната данъчна основа се намалява с 660 лв.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .