Skip to contentНАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба No 5 от 2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба No 5 от 2016 г. за предучилищното образование(обн. ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г.

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .