Skip to contentНаредба № Н-8 от 2005 г. ,изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.2006 г.,изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.

Издадена от Министерството на финансите

http://lex.bg/laws/ldoc/2135514771

Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица

http://www.nap.bg/page?id=204

Публикувано в Декларации, Наредби и постановления.

Етикети , , , .