Skip to contentНАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

Обн. – ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от

28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г.; Издадена от

министър на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание се отменя с НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.)

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .