Skip to contentНаредба № 4 за документите за системата на народната просвета

Наредба № 4 за документите за системата на народната

просвета

В сила от 08.05.2003 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли

2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9

Юни 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г., изм.

ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г.

http://cpobg.com/docs/decree_4.pdf

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , , .