Skip to contentНационална програма за развитие на образованието „Заедно за всяко дете”

Национална програма за развитие на образованието „Заедно за всяко дете”

Крайният срок за подаване на заявленията за финансиране по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Дейност 1. „Подпомагане на екипите за обхват“ от Модул 1. „Екипи за обхват“ за периода м. ноември 2018 – м. март 2019 година от институциите в системата на предучилищното и училищното образование към регионалните управления по образованието е 26.03.2019 година.

Приложения:

  1. НП „Заедно за всяко дете“;

Свали документ

  1. Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват от директорите на училища и детски градини.

Свали документ

Подобни документи

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .