Skip to contentНационална програма „Заедно за всяко дете“

Необходими  приложения за кандидатстване в националната програма „Заедно за всяко дете“:

  1. График на дейностите, документите/информацията и сроковете по НП „Заедно за всяко дете“ – 2018 година;

Свали документ

2.Електронни форми на заявките във формат Excel по модул 1 от националната програма;

Свали документ

Свали документ

3.Формуляр по модул 2 във формат Word.

Свали документ

Формулярите и заявките се изпращат в МОН на електронния адрес на националната програма: [email protected].

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул „Екипи за обхват“

Дейност 1 „Подпомагане на екипите“

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват (от директорите на училища и детски градини)
Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват (от началниците на РУО)


Дейност 2 „ Популяризиране на работата на екипите“

Заявка за финансиране на Дейност 2 „Популяризиране на работата на екипите“ (от началниците на РУО)


Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

Формуляр за кандидатстване


Подобни документи

Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .