Skip to contentНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по чужд език за VII клас 28 май 2013 г.

< ![endif]–>

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по чужд език за VII клас
28 май 2013 г.

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_eng-7klas.pdf

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_de-7klas.pdf

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_ru-7klas.pdf

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_fr-7klas.pdf

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_sp-7klas.pdf

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_ital-7klas.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .