Skip to contentОрганизатор на Конференции и Събития

333 Посредници в бизнес услугите

3332 Организатори на конференции и събития

Организаторите на конференции и събития организират и координират

услуги, свързани с провеждане на конференции, семинари, банкети и подобни

събития.

Организаторите на конференции и събития изпълняват следните основни задачи:

• планират, организират и рекламират конференции, форуми, търговски изложения и панаири на бъдещи клиенти;

•отговарят на запитвания, свързани с предлагани услуги като разходи за наем на помещения, апаратура и оборудване, приготвяне и сервиране на храни и напитки и подобни;

•срещат се с клиенти за обсъждане на техните изисквания;

• осъществяват   контакт с външни доставчици на услуги.

•организират и координират услуги като осигуряване на места, зали,

аудиовизуално и компютърно оборудване, настаняване, хранене, транспорт и социални програми за участници;

•организират регистрация на участници;

•договарят услуги и цени;

•координират дейности, изпълнявани от подизпълнители и описват изменения в поръчките.

• Изграждат и поддържат   добрия имидж на организацията, за  която работят. Комуникират с медии.

Примерни длъжности в единичната група:

•Организатор, конференции и събития

•Сватбен агент

Необходими компетентности за изпълнение на длъжността:

• Образование – висше.
• Отговорност за качественото изпълнение и активност в постигането на поставените цели.
• Комуникативност, умения за работа в екип и управление на процеси.
• Отлични познания и свободна комуникация на английски език.
• Планиране, контрол и креативност при изпълнение на различни задачи и проекти.
• Компютърна грамотност.

Допълнителни предимства:
• Опит в областта на маркетинга и/или рекламата
Организаторът на събития може да работи като вътрешен специалист в PR отдела на дадена организация. Другият вариант е той да работи като външен консултант, който развива отделни проекти.

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .