Пенсиониране през 2014 година

16.11.2013 Указания

През 2014 година жените имат право на пенсия при възраст от 60,8 месеца и 34,8 месеца осигурителен стаж. За мъжете годините са 63,8 месеца и съответно 37, 8 месеца осигурителен стаж.

Подобни документи

пенсиониране, Пенсиониране през 2014 година,


Powered by WordPress. Designed by elogi.