Skip to contentПенсиониране през 2014 година

През 2014 година жените имат право на пенсия при възраст от 60,8 месеца и 34,8 месеца осигурителен стаж. За мъжете годините са 63,8 месеца и съответно 37, 8 месеца осигурителен стаж.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , .