Skip to contentПерсонал, информиращ клиенти-основни задачи

422 Персонал, информиращ клиенти

Персоналът, информиращ клиенти, предоставя или получава информация лично, по телефона или чрез електронна поща, във връзка с уреждане на формалности около пътувания, описват продуктите и услугите на дадена организация, регистрират и посрещат гости и посетители, уреждат предварително уговорени срещи, осъществяват телефонно свързване и събират информация от респонденти или избиратели.

Персоналът, информиращ клиенти изпълнява следните основни задачи: подготвя информация за маршрути по дати и места, урежда пътувания и прави пътнически и хотелски резервации за клиенти; регистрира и посреща гости и посетители; предоставя информация относно стоките, услугите или

политиката на дадена организация; урежда предварително уговорени срещи;

работи с телефонна централа; интервюира респонденти от проучвания и анкетират избиратели.

Тази група включва следните единични групи:

4221 консултанти и служители в пътнически агенции

4222 Оператори в контактни центрове

4223 Телефонисти

4224 Рецепционисти в хотели

4225 Служители, обслужващи запитвания на клиенти

Служителите, обслужващи запитвания на клиенти, отговарят на лични, писмени, електронни и телефонни запитвания и оплаквания относно стоките, услугите и политиката на организацията, предоставят информация и пренасочват хората към съответните компетентни лица или други източници. Тези служители работят на такива места, които им позволяват да са в пряк контакт с клиентите или с производството на стоки и услуги.

Служителите, обслужващи запитвания на клиенти, изпълняват следните

основни задачи:

•отговарят на запитвания относно стоките, услугите и политиката на организацията и предоставят информация за тяхната наличност, местоположение, цена и други подобни въпроси;

•отговарят на запитвания относно проблеми и предоставят съвети, информация и помощ;

­•записват информация относно запитвания и оплаквания;

•препращат по сложни запитвания към отговорниците на екипи или експертите;

•раздават формуляри, папки с информационни листовки и брошури на заинтересуваните лица.

Примерни длъжности в единичната група:

Служител, запитвания

–Служител, информация

4226 Рецепционисти с общи функции

Рецепционистите с общи функции приемат и посрещат посетители, клиенти или гости и отговарят на запитвания и искания, включително уреждат уговорени ангажименти.

Рецепционистите с общи функции изпълняват следните основни задачи:

•приемат и посрещат посетители, клиенти или гости;

•уреждат уговорени ангажименти за клиенти;

•извършват телефонни обаждания с искания за информация или уговорени ангажименти;

•препращат клиенти към компетентно лице или подходящо място;

•раздават информационни листовки, брошури и бланки.

Примерни длъжности в единичната група:

–Рецепционист

–Рецепционист, приемна на лекар

Не включва:

–Медицински секретар – 3344

–Рецепционист, хотел – 4224

4227 Анкетьори в изследвания

Анкетьорите в изследвания задават въпроси на анкетираните лица и записват техните отговори за целите на различни изследвания и пазарни проучвания.

анкетьорите в изследвания изпълняват следните основни задачи:

•свързват се с отделни лица по телефона или лично и им обясняват целта на събеседването;

•задават въпроси като следват указанията на анкетните карти и въпросниците на изследването;

•записват отговорите на хартиен носител или ги въвеждат директно в компютърна база данни чрез използване на компютърни системи за провеждане на анкети;

•идентифицират и отстраняват несъответствията в отговорите;

•предоставят обратна информация на възложителите на анкетата при възникване на проблеми с валидирането на данни.

Примерни длъжности в единичната група:

–анкетьор, маркетингови изследвания

–анкетьор

4229 Персонал, информиращ клиенти, н.д

4221 Консултанти и служители в пътнически агенции

консултантите и служителите в пътнически агенции предоставят информация за туристически дестинации, уреждат график на пътуванията, получават резервации за пътувания и настаняване и организират групови екскурзии.

консултантите и служителите в пътнически агенции изпълняват следните основни задачи:

•получават информация за наличността, стойността и удобството на различните видове транспорт и настаняване като се съобразяват с изискванията на клиентите и ги консултират относно организирането на техните пътувания;

•предоставят информация за местни атракции, разглеждане на забележителности, ресторанти, забавления и културни събития, както и предоставят пътнически карти и брошури;

•изготвят маршрути по места и дати;

•правят и потвърждават резервации за пътувания, екскурзии и настаняване;

•издават билети, бордни карти и ваучери;

•помагат на клиенти при получаване на необходимите пътнически документи, в това число визи;

•проверяват пътнически документи и регистрират пътници и багаж при пристигане и заминаване;

•изготвят сметки и получават плащания;

•организират групови бизнес пътувания или почивки, както и почивки за отделни лица.

Примерни длъжности в единичната група:

–Специалист, туризъм

–Организатор, пътувания

–Служител, пътническа агенция/бюро

–Служител, гише за регистрация на пътници и багажи

Не включва:

–Управител, туристическа агенция – 1439

–Организатор, конференции и събития – 3332

–Продавач, билети – 5230

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , , , , , , .