Skip to contentПомощен персонал в библиотеки

4411 Помощен персонал в библиотеки

Помощният персонал в библиотеки издава и получава библиотечни материали, сортира и разпределя книги, аудио и видео записи, периодични издания, списания, вестници и осигурява обща библиотечна информация за потребителите.

Помощният персонал в библиотеки изпълнява следните основни задачи:

•издава и получава библиотечни книги и други материали;

•подрежда книги и други библиотечни материали;

•извършва спомагателни административни дейности, включително поддържа ръчна и електронна картотека, текстообработка и писане на компютър при необходимост;

•поддържа абонаменти за периодични издания;

•помага на потребителите при намиране на основни библиотечни материали и заема книги от други библиотеки;

•поддържа библиотечна документация, свързана с придобиване, издаване и връщане на книги и други материали.

Примерни длъжности в единичната група:

–картотекар

–Фондохранител, музей/художествена галерия

–Работник, библиотека

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .