Skip to contentПостановление за стипендиите на студентите

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (Обн. – ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Вижте още:

Кандидатстване за Европейски студентски стипендии

И Н Ф О Р М А Ц И Я за безвъзмездна финансова помощ „Първа работа”

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , , .