Skip to contentПостановление №15 на МС за издръжката на ВУЗ и студентските стипендии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Обн. – ДВ, бр. 10 от 01.02.2019г., в сила от 01.01.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. – ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Вижте още:

Постановление за стипендиите на студентите

Кандидатстване за Европейски студентски стипендии

И Н Ф О Р М А Ц И Я за безвъзмездна финансова помощ „Първа работа”

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , , .