Skip to contentПОСТАНОВЛЕНИЕ No 103 на МС от 31.05.1993 г . за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 103  на МС от 31.05.1993  г . за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Обн . –  ДВ ,  бр . 48  от 04.06.1993  г .;  попр .,  бр . 52  от  18.06.1993 г .;  изм .  и доп .,  бр . 54 от 13.06.1995  г .;   изм .,  бр . 20  от 08.03.1996  г .;  изм .,  бр  . 38  от  23.04.1999  г .;  в сила от 23.04.1999  г .;  изм .,  бр . 73  от 17.08.1999  г .;  изм .,   Бр . 101  от 29.10.2002  г .;  в сила от 01.01.2002  г .;  изм .,  Бр  .  89   от 12.10.2004  г .;  изм .,  бр . 79  от 06.10.2009  г .;  изм .,  бр . 62  от  12.07.2013  г .,  в сила от 03.07.2013  г .;  изм .,  бр . 28   от 08.04.2016  г .;  изм .  и доп .,  бр . 19  от  02.03.2018  г .,  в сила  от 02.03.2018  г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
(Обн. – ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; … последно изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , .