Skip to contentПОСТАНОВЛЕНИЕ No 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
(обн. – ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.;…; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , .