Skip to contentПравила за информационна сигурност при НВО VII клас

Заповед № РД 09-4026/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Изх. № РУО1-1497/ 18.01.2019 г.,

1.Заповед:

Свали документ

Свали документ

2.Образци на документи:

  • инструктаж за ученика

Свали документ

  • иструктаж за квестора

Свали документ

  • инструктаж за учителя консултант

Свали документ

  • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст

Свали документ

  • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Свали документ

Подобни документи

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .