Skip to contentПравила за определяне заплатите на директорите

Заповед № РД09-688/12.04.2018 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите

на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. съгласно Приложението.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .