Skip to contentПравила и критерии за работа на инвестиционната програма на МОН

Заповед № РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката с утвърдените правила и критерии за работа при изпълнението на инвестиционната програма на МОН за ремонтни дейности и правила и критерии за работа при цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности в общинските образователни институции в системата предучилищното и училищното образование.

До настоящия момент в Министерството на образованието и науката са постъпили общо 46 броя заявки за отпускане на средства за ремонти в държавните образователни институции, на които е извършена предварителна проверка от експерти в дирекция ДСОП на МОН.

  • Държавните училища, финансирани чрез бюджета на МОН подават заявките в РУО – …………….., в срок до 09.05.2022 година;
  • Всички други второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката подават своите заявки в МОН не по-късно от 15.05.2022 г.
  • Заявки за цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности на материално-техническата база, обзавеждане и оборудване в общинските образователни институции в предучилищното и училищното образование могат да постъпват в МОН от директорите на съответните общински институции и от кметовете на общините до 15.05.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Заповед №РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката
  2. Приложение № 1
  3. Приложение № 2

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .