Skip to contentПрекратяване на платен годишен отпуск поради болнични

Ако работникът или служителят ползва платен годишен отпуск и му бъде разрешен платен отпуск поради временна неработоспособност, той трябва да отправи към работодателя писмено искане за прекратяване на платения годишен отпуск  на основание  чл.162 от КТ. Работодателят прекъсва платения годишен отпуск с нарочна заповед на основание на чл.175, ал.1 от КТ. Остатъкът от платения годишен отпуск се ползва допълнително във време  съгласувано между работодателят и работника.

Публикувано в Закони, Закони и правилници, Указания.

Етикети , .