Skip to contentПриемни родители-роднини и близки на детето

Роднини и близки като приемни семейства
. Роднини като приемни семейства
- Роднини, при които има настанено дете за отглеждане и възпитание по реда на чл. 27 от ЗЗД не могат да кандидатстват за приемно семейство на настаненото дете.
- Роднини, при които има настанено дете могат да кандидатстват за доброволно или професионално приемно семейство за други деца, с които не са в родствени отношения.
- Роднините кандидатстват по общия ред и преминават всички етапи на процедурата по подбор и оценка, както и останалите кандидати.
- Утвърждаването на роднини за приемно семейство и настаняването на приемно дете не е причина да се прекрати настаняването на дете (за което те полагат грижи в условията на грижа при близки и роднини), с което са в родствени отношения.

. Близките като приемни семейства
- Семействата на близки, при които има настанено дете по реда на чл. 27 от ЗЗД могат да кандидатстват за доброволно или професионално приемно семейство на настаненото дете.
- Семействата на близки кандидатстват по общия ред и преминават цялата процедура по подбор и утвърждаване на кандидати за приемни семейства.
- Директорът на ДСП издава заповед за изменение на заповедта за настаняване на дете в семейство на близки и роднини по чл. 27, ал.1 от ЗЗД, след утвърждаването им като приемно семейство.
- Директорът на ДСП сключва договор за настаняване на дете в приемно семейство по реда на чл. 27, ал. 4 от ЗЗД, а когато е професионално приемно семейство и трудов договор.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .