Skip to contentПрием в V и VIII клас за учебната 2018/19 г.

Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием и утвърдените образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018/2019 г.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/zapovedrd09-628ot29032018gpravila7klas.pdf

Заповед № РД 09-627/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилирани гимназии профил ,,Математически“ и профил ,,Природни науки“ и образци на документи за учебната 2018/2019 г.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/zapovedrd09-627ot29032018gpravila5klas.pdf

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .