Skip to contentПриложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

Приложните специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството съчетават творчески умения, технически и културни знания, които използват при снимане и проявяване на фотографии; проектират театрални декори, витрини на магазини и други; подготвят предмети за изложби; поддържат библиотечни и галерийни сбирки и системи за каталогизиране; създават менюта, приготвят и представят ястия; подпомагат работата на сценични, филмови и телевизионни продукции.

Приложните специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството изпълняват следните основни задачи: работят с фотоапарати за фотографиране на хора, събития, пейзажи, материали, продукти и други;

прилагат художествени и технически похвати в областта на продуктовия и интериорния дизайн, търговско оформление; монтират и подготвят за излагане различни предмети; проектират и аранжират изложбени щандове и витрини;

съставят меню и ръководства за приготвяне на ястия; подпомагат режисьори и изпълнители при поставяне на театрални, филмови, телевизионни или рекламни продукции.

Тази група включва следните единични групи:

3431 Фотографи

3432 Интериорни дизайнери и декоратори

3433 Технически персонал в галерии, музеии и библиотеки

3434 Главни готвачи

3435 Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата

3431 Фотографи

Фотографите работят с фотоапарати за фотографиране на хора, събития, пейзажи, материали, продукти и други.

Фотографите изпълняват следните основни задачи:

• правят снимки за рекламни, търговски, промишлени или научни

цели, за илюстриране на материали и статии във вестници, списания и други публикации;

• снимат фотографски портрети на хора и групи хора;

• изучават изисквания за всяка отделна задача и подбират вида апарат, филм, осветление и фон;

• определят композиции на изображения, извършват технически

корекции и настройват апаратура и обекти на снимки;

• работят със скенери за прехвърляне на фотографски изображения на компютри;

• работят с компютри при обработка на фотографски изображения;

• адаптират готови фотографски изображения за създаване на цифрови изображения за включване в мултимедийни продукти;

• използват компютърни и други техники за постигане на желани

ефекти.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Фотограф

–– Фоторепортер

–– Въздушна фотография

–– Научна фотография

–– Художествена фотография

Не включва:

– Оператор, камера – 3521

– Оператор, електронна аудио-визуална техника – 3521

– Работник, ремонт на фотографска апаратура – 7311

– Фотограф, фотогравюри – 7321

– Репродукционен фотограф за фотоформи – 7321

– Механик, електроник – 7421

3432 Интериорни дизайнери и декоратори

Интериорните дизайнери и декораторите планират и проектират търговски, промишлен и интериорен дизайн за получаване на специално оформена,подобрена, битова и работна среда и увеличаване на продажбите. Те координират и участват в изграждане и оформление.

Интериорните дизайнери и декораторите изпълняват следните основни задачи:

• определят цели и изисквания на дизайна чрез консултиране с клиенти и заинтересувани лица;

• изследват и анализират пространствени, функционални, ефективни, безопасни и естетически изисквания; формулират концепции за интериорен дизайн;

• изготвят скици, чертежи, илюстрации и планове за предаване на концепции на дизайна;

• договарят дизайнерски решения с клиенти, ръководство, доставчици и строители;

• избират, определят и препоръчват функционални и естетични материали, мебели и изделия за интериорно оформление;

• разработват проекти и документират избрани проекти за строителство;

• координират интериорно строителство и оформление;

• проектират и рисуват театрални декори;

• проектират и декорират изложбени витрини и други изложбени

пространства за реклама на продукти и услуги.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Сценичен дизайнер

–– Интериорен дизайнер

–– Декоратор, витрини

–– Декоратор, интериор

–– Аранжор, витрини/щандове

Не включва:

– Архитект, интериор – 2161

3433 Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки

Техническият персонал в галерии, музеи и библиотеки подготвя произведения на изкуството, експонати и артефакти за събиране, аранжиране и изграждане на галерийни изложби, помага на библиотекари в организацията и работата със системи за подреждане на записани материали и файлове.

Техническият персонал в галерии, музеи и библиотеки изпълнява следните основни задачи:

• инсталира и подготвя предмети за излагане;

• проектира и аранжира изложбени мебели, щандове, витрини и

пространства;

• подпомага инсталиране на изложбено оборудване и осветление;

• получава, експедира, опакова и разопакова експонати;

• поръчва нови библиотечни материали, поддържа библиотечна

документация и системи за книгообмен;

• изработва каталози на печатни издания и записи;

• въвежда данни и редактира компютърни документи;

• работи с аудиовизуално оборудване и възпроизвеждащи устройства;

• търси и сверява библиографски данни.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Декоратор, изложби/музеи и галерии

n       Помощник-реставратор

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .