Skip to contentПриобщаващо образование – образци на документи

Примерни образци на документи

Доклад от мобилна група на Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от логопед към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от слухово-речеви рехабилитатор към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

План за подкрепа

Заявление 1

Заявление 2

Заявление 3

Заявление 4

Заявление 5

Заявление 5а

Заявление 6

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , .