Skip to contentПрисъствено обучение

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)
Заповедта влиза в сила от 15.12.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)

От 15 декември ще се учи присъствено, ако 30% от учениците се тестват или имат зелен сертификат

Паралелката ще учи присъствено, ако 30% от учениците в нея искат да се върнат в клас с тестване или „зелен сертификат“ – документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. Новото условие влиза в сила от 15 декември.

Това решиха днес Министерството на образованието и науката, синдикатите и  работодателите в образователната система на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

Досега, ако за 50% от учениците нямаше съгласие за тестване или зелен сертификат, паралелката оставаше в електронно обучение, което ощетяваше желаещите да учат присъствено. Чрез намаляването на изисквания процент готови да спазват изискванията на здравните власти в училище ще се върнат повече деца, които сега са вкъщи заради отказа на своите съученици или на техните родители за изследване за COVID-19 веднъж в седмицата.

Несъгласните с щадящите тестове ще продължат да се обучават от дистанция. Според насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка училищата ще осигуряват на тези деца и младежи синхронно или асинхронно обучение в зависимост от своите възможности.

МОН поставя акцент върху присъственото обучение. Декларации за съгласие се приемат непрекъснато. Към момента тестове има за всички ученици в общините със заболеваемост над 250 на 100 000 души. Всички учат присъствено без тестване в общините с по-ниска заболеваемост.

До Коледа няма да има други промени в режима за обучение в пандемични условия.

Декларация за съгласие за тестване на ученик в училище:

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас (публ. 05.11.2021 г.)

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас със специални образователни потребности (СОП) (публ. 05.11.2021 г.)

  • Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се от родители на  ученици на възраст до 14 години. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас,  които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация;
  • Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – в случаите, когато   ученикът е на възраст между 14 и 18 години, декларацията за съгласие се попълва и се  подписва и от родител, и от ученик, а в случаите, когато ученикът е навършил 18 години, декларацията се попълва и подписва само от ученика;
  • Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва от родител на ученик със специални образователни потребности. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .