Skip to contentПроверка за неплатени актове и глоби

Портал за електронни административни услуги  на Министерство на вътрешните работи

https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index

Проверка на задължения по СУМПС -Свидетелство за управление на МПС (шофьорска книжка) или ФИШ/АУАН- Акт за установяване на административно нарушение /НП с възможност за извършване на плащане

За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътна полиция), не се изисква КЕП и Java.

Порталът предоставя достъп до „МОИТЕ Е-УСЛУГИ“ чрез „Вход в системата“ с индивидуален потребителски профил.

Издадените от системата електронни документи могат да бъдат визуализирани чрез меню „Преглед на е-документи“.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .