Skip to contentПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА – удължаване

РЕШЕНИЕ № 840 на Министерския съвет от 27.10.2022 г.  е удължен срокът на изпълнение по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение № 543 от 2020 г. на Министерски съвет (публ. 01.11.2022 г.)

Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , .