Skip to contentПРОЕКТ: ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

ПРОЕКТ:

Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)

предоставя възможност на учениците да бъдат обучени в готовност за реакция при наводнения и последващи кризи. Това обучение би допринесло за качествената подготовка за придобиване на знания и умения, целящи адекватни действия по време на извънредни ситуации, които са ключови за ефективното провеждане на спасителни операции.

Реализирането на проекта е възможно в час на класа или като изнесени обучения. Новите учебни програми по всички учебни предмети дават възможност за провеждане на дейности извън класната стая. Решението и организацията за тези дейности са отговорност на училищата, които следва самостоятелно да преценят интереса и възможностите си относно осъществяване на обучение по предложения проект.

Дейности по проекта

Свали документ

Заявление за интереси

Свали документ

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .