Skip to contentПротиводействие на тормоза и насилието в образованието

Заповед за утвърждаване Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Методически насоки и съвети, Алгоритъм за прилагане

Въпросници за оценка на тормоза от връстниците в училище

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .