Skip to contentПрофесионални дейности на здравните асистенти

Професионални дейности, които здравните асистенти могат да извършват по назначение от медицинска сестра или лекар

Чл. 19. (1) Професионалните дейности, които здравният асистент може да извършва, са:

1. обслужване на пациенти чрез съдействие, включващо:

а) хранене;

б) общ тоалет;

в) транспортиране и съпровождане за изследване,

г) обичайни ежедневни дейности;

2. осигуряване

на комфорт и хигиена на болничната среда.

(2) Професионалните дейности, които здравният асистент може да извършва в сте-рилизационни отделения, са подготовка на хирургичен и друг материал за стерилизация при спазване на утвърдените правила за работа и за химичен и микробиологичен контрол на стерилизационния процес.

Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики, Указания.

Етикети , .