Skip to contentПроцедура за уведомяване на министъра за възникнали инциденти

Заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката за регламентиране на процедура за уведомяване на министъра на образованието и науката за възникнали инциденти (обстоятелства, застрашаващи живота и здравето) с ученици, с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал, както и за възникнали бедствия и аварии, за терористични действия или други извънредни обстоятелства, при които има пострадали и са нанесени сериозни материални щети.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .