Skip to contentПроцедура по признаване на квалификационни кредити

Процедура по признаване на квалификационни кредити от началника на РУО

Във връзка с изпълнение на чл. 50 и чл. 51  от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и предстояща кампания за приемане на заявления и документи от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти от началника на РУО:

„Издаване от началника на РУО–София-град на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“.

Свали документ

Вижте още:

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .