Skip to contentПълномощно-образец

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Паспорт/лична карта №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/ 20__ год.                с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

Постоянен адрес в България: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Адрес в чужбина: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

лична карта  №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издадена на _ _/_ _/_ _ _ _год.             с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

адрес: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Да ме представлява и подписва пред компетентните органи и навсякъде, където е необходимо, във връзка с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пълномощното е безсрочно/валидно до  _ _/_ _/20__ год.

_____, _ _/ _ _/ 200_ год.                  УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.