Skip to contentРегистриране и заверка на здравна книжка

Регистриране и заверка на здравна книжка 1/ Наредба № 15 / 27.06.2006 г. на МЗ (ДВ, бр. 57 / 2006 г.) В деловодството на РИОКОЗ инспектор от отдел „Контрол на хранителни обекти и храни” извършва заверка на здравната книжка чрез полагане на подпис.Личната здравна книжка се вписва и в регистъра, който включва: данни от личната карта на лицето, промени в местоработата, универсален идентификационен номер на общопрактикуващия лекар, издал заключението за постъпване на работа и дата на поредната заверка в РИОКОЗ.
Специалист от деловодството регистрира здравната книжка в Регистър, номерира я и поставя печат върху подписа на здравния инспектор. Срок на заверка и регистрация: 20 минути за 1 книжка.
1/ Заявление по образец
2/ Лична здравна книжка – по образец;
3/ Лична карта на лицето;
1 година Такса по чл. 31 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
6,00 лв.
Здравни  изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Публикувано в Указания.

Етикети , , .