Skip to contentСлужебна бележка – бланка за резултати на състезание или олимпиада по математика

Служебна бележка за представяне на състезание или олимпиада по математика на четвъртокласник, кандидатстващ в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 година:

В изпълнение на заповед №РД-627/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 година на учениците от IV клас, явили се на някое от посочените състезания в областта на математиката или олимпиада по математика, при поискване трябва да се издадат служебни бележки от училищата-домакин на провеждане на съответното състезание.

Протоколите с резултати от областния кръг на олимпиадата по математика и на състезанията в областта на математика и на състезанията в областта на математиката от календара на министерството на образованието и науката са изпратени на електронната поща на  съответните училища. Служебната бележка има следния вид и съдържание:

slujebna-belejka.pdf

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .