Skip to contentСлужебна бележка за инструктаж по безопасна работа

………………..
Предприятие

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

№ . . . . . . . . ./. . . . . . . . . г.
До ръководителя на ………………..
………………..
(обект, цех, участък, звено, отдел)
при ………………..
(предприятие)
На г-н (жа) ………………..
е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на …………………………….. г.
Провел началния
инструктаж: ………………..
(име, фамилия, длъжност)
(подпис)
Инструктирано
лице: ………………..
(име, фамилия, длъжност)
(подпис)

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .