Skip to contentСписък на иновативните училища 2019/20

Списък на одобрените с Решение №479 от 5  август 2019 г. иновативни училища в България за учебната 2019/20 г.

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Списък на одобрените с Решение №472 от 9 юли 2018 г. иновативни училища в България за учебната 2018/19 г.

Правителството одобри Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения, от 103 населени места, 90 общини и 28 области.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите, след като в срок до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищата представиха своите проекти за иновации.  Те са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

РЕШЕНИЕ  № 472 от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .