Skip to contentСПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

Ако детето Ви ще кандидатства в някое от училищата по култура и изкуство, пълна информация за тях и условията за кандидатстване ще намерите в следния:

СПРАВОЧНИК  ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

http://mc.government.bg/images/MK_spravochnik_2018-2019.pdf

  • Нормативни документи и учебно-изпитни програми за кандидатстване в училищата по изкуствата и училищата по културата за 2018–2019 г.
  • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
  • Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

Вижте още:

Организация на дейностите и образци на документи по ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .