Skip to contentКатегория: Без категория и заповеди

 1. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ноември 23, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 2. Проект „Ученически практики – 2“ септември 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 3. Заповеди за учебната 2022/23 година септември 3, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Изменение и допълнение на Наредба №10 за организация на дейностите август 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 5. Нови учителски заплати от 1 септември юли 21, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 6. Правила за ученическите олимпиади и състезания и декларации май 23, 2022

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 7. Изменение на Правилата за информационна сигурност май 10, 2022

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. Мерки за подкрепа след края на извънредната епидемична обстановка март 31, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди, Мерки против covid-19.

 9. Нова наредба за прием в първи клас в София март 15, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 10. Ако сте приели в хотел или частното си жилище бежанец от Украйна март 9, 2022

  Публикувано в Мерки против covid-19, Указания.

 11. Мерки в училищата януари 14, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 12. Заповед за намаляване срока на карантиниране януари 12, 2022

  Публикувано в Заповеди, Мерки против covid-19.

 13. Присъствено обучение декември 10, 2021

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 14. Изменение наредба за изпитите за професионална квалификация декември 7, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 15. БЕЗ ТЕСТОВЕ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧАСОВЕ И ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕ декември 1, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 16. УЧЕНИЦИТЕ СЪС ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ СЕ ВРЪЩАТ В КЛАС БЕЗ ТЕСТВАНЕ ноември 24, 2021

  Публикувано в Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. Анекс към колективен договор в образованието ноември 11, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 18. Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката ноември 8, 2021

  Публикувано в Декларации, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 19. Проект за късометражен студентски филм октомври 21, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други.

 20. Насоки за училища, детски градини и ЦПЛР септември 28, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 21. Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини август 31, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 22. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА август 27, 2021

  Публикувано в Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 23. Национално външно оценяване в IV клас за 2020-2021 година май 27, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 24. Изменение и допълнение на Наредба № 24 за тренировъчната дейност май 20, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 25. Отговори на тестове матура 2021 г. май 19, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.