Skip to contentКатегория: Без категория и заповеди

 1. Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/20 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. График за провеждане на ученически олимпиади и състезания за 2019/20 септември 5, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 3. Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране юли 25, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби, Наредби и постановления, Постановления, Правилници.

 4. Рейтингова система на висшите училища в Република България март 21, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища януари 26, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII и в V клас декември 22, 2018

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 7. Нови програми за обучение по БДП септември 26, 2018

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. Списък на иновативните училища 2019/20 юли 13, 2018

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Тестове и отговори НВО VII клас и Матура 2018 май 22, 2018

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Наемане на работа на чужденци в България юни 23, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

 11. Тестове и верни отговори от държавните зрелостни изпити, майска сесия 2017 г. май 19, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието.

 12. ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година май 10, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието.

 13. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища март 23, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

 14. Правила за Провеждане Ученическите игри октомври 20, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

 15. Система за Обучение по Безопасност на Движението септември 15, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

 16. Заповед за часовете по спорт август 25, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Нормативни документи в образованието.

 17. Нова Национална Квалификация на Длъжностите и Професиите в Образованието август 7, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието.

 18. Списък с Нормативни Актове за Кандидатите за Директори на Училища юли 7, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

 19. Тест и Отговори НВО 7 клас Чужд Език май 27, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 20. Тест и отговори по „Обществени науки,гражданско образование и религия“ за VII клас, 26 май 2016 май 26, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Матура 2016 година май 18, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 22. На Какви Зъболекарски Услуги Имат Право Здравно Осигурените Лица май 17, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Договори.

 23. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ В ПЪРВИ КЛАС февруари 3, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. Инструкция за провеждане на обучението по „Религия“ февруари 2, 2015

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 25. УКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС септември 6, 2014

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.