Skip to contentКатегория: Без категория и заповеди

 1. УКАЗАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В ПАНДЕМИЯ май 27, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки до 14 юни 2020 г. май 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 3. МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА май 21, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Заповеди на министъра на здравеопазването май 20, 2020

  Публикувано в Заповеди, Указания.

 5. НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ май 15, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. З А П О В Е Д за противоепидемични мерки на територията на България май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 7. З А П О В Е Д за обявяване на извънредна епидемична обстановка май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 8. Заповеди на министъра относно ДЗИ и НВО май 13, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН.

 9. Разрешават колективните спортове на открито за аматьори май 12, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 10. Заповед за културни събития и посещения май 11, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 11. Отменяне на някои ограничителни мерки май 4, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 12. Еднократна помощ за родители в неплатен отпуск април 27, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

 13. Разрешение за разходки в парковете април 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 14. Облекчени кредити за компании, малък бизнес и частни лица април 15, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 15. Подаване на заявление за парично обезщетение за безработица по електронен път април 10, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 16. Заповеди на министъра на образованието и документи за провеждане на НВО април 3, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Паричните средства за физическо възпитание и спорт 2020 г. февруари 29, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 18. Правилник Възпитателни училища – интернати февруари 25, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 19. Проект „Образование за утрешния ден“ януари 22, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/20 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 21. График за провеждане на ученически олимпиади и състезания за 2019/20 септември 5, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 22. Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране юли 25, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби, Наредби и постановления, Постановления, Правилници.

 23. Рейтингова система на висшите училища в Република България март 21, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища януари 26, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 25. Нови програми за обучение по БДП септември 26, 2018

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.