Skip to contentКатегория: Заповеди

Заповеди на министри и други административни органи

 1. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища януари 26, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Нови програми за обучение по БДП септември 26, 2018

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. Заповед за часовете по спорт август 25, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Нормативни документи в образованието.

 4. Заповед за дисциплинарно уволнение август 14, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 5. Заповед преназначаване на трудоустроен юни 26, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 6. Образец на заповед за сумирано отчитане (изчисляване) на работното време юни 7, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 7. З А П О В Е Д за изменение на трудово правоотношение юни 6, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 8. Заповед за отпуск юни 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 9. Заповед прекратяване трудов договор юни 4, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 10. Заповед за увеличение на трудовото възнаграждение юни 2, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 11. Заповед за прекратяване трудов договор по взаимно съгласие май 31, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 12. Заповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднина май 17, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 13. Заповед за командировка в чужбина бланка май 14, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 14. Заповед по чл. 210 от КТ за осъществяване на ограничена имуществена отговорност май 12, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 15. ЗАПОВЕД ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА април 30, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.