Skip to contentКатегория: Заповеди

Заповеди на министри и други административни органи

 1. Заповед за провеждането на спортни мероприятия юни 25, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 2. Заповед за задължителни маски за персонала в закрити спортни зали юни 25, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 3. Заповед противоепидемични мерки от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. юни 15, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 4. Заповед за лица, подлежащи на болнично лечение или домашно лечение и карантина юни 15, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 5. Указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти май 30, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 6. Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки до 14 юни 2020 г. май 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 7. Заповеди на министъра на здравеопазването май 20, 2020

  Публикувано в Заповеди, Указания.

 8. НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ май 15, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. З А П О В Е Д за противоепидемични мерки на територията на България май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 10. З А П О В Е Д за обявяване на извънредна епидемична обстановка май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 11. Заповеди на министъра относно ДЗИ и НВО май 13, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН.

 12. Разрешават колективните спортове на открито за аматьори май 12, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 13. Заповед за културни събития и посещения май 11, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 14. Отменяне на някои ограничителни мерки май 4, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 15. Разрешение за разходки в парковете април 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 16. Заповеди на министъра на образованието и документи за провеждане на НВО април 3, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/20 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища януари 26, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. Нови програми за обучение по БДП септември 26, 2018

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. Заповед за часовете по спорт август 25, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Нормативни документи в образованието.

 21. Заповед за дисциплинарно уволнение август 14, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 22. Заповед преназначаване на трудоустроен юни 26, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 23. Образец на заповед за сумирано отчитане (изчисляване) на работното време юни 7, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 24. З А П О В Е Д за изменение на трудово правоотношение юни 6, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 25. Заповед за отпуск юни 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.