Skip to contentКатегория: Заповеди

Заповеди на министри и други административни органи

 1. Заповед за носене на маски в час ноември 19, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 2. Указания за провеждане на практическо и дуално обучение ноември 4, 2020

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 3. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри ноември 2, 2020

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 4. Гимназисти и студенти преминават на дистанционно обучение октомври 28, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. Заповед на министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки октомври 22, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 6. Заповеди за учебната 2020/2021 година август 31, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. Заповеди на министъра на здравеопазването юли 9, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 8. Заповед за провеждането на спортни мероприятия юни 25, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 9. Заповед за задължителни маски за персонала в закрити спортни зали юни 25, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 10. Заповед противоепидемични мерки от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. юни 15, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 11. Заповед за лица, подлежащи на болнично лечение или домашно лечение и карантина юни 15, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 12. Указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти май 30, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 13. Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки до 14 юни 2020 г. май 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 14. Заповеди на министъра на здравеопазването май 20, 2020

  Публикувано в Заповеди, Указания.

 15. НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ май 15, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. З А П О В Е Д за противоепидемични мерки на територията на България май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 17. З А П О В Е Д за обявяване на извънредна епидемична обстановка май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 18. Заповеди на министъра относно ДЗИ и НВО май 13, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН.

 19. Разрешават колективните спортове на открито за аматьори май 12, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 20. Заповед за културни събития и посещения май 11, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 21. Отменяне на някои ограничителни мерки май 4, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 22. Разрешение за разходки в парковете април 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 23. Заповеди на министъра на образованието и документи за провеждане на НВО април 3, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. Национален спортен календар на МОН за учебната 2020/21 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 25. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища януари 26, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.