Skip to contentКатегория: Бланки

 1. Промяна на фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване август 7, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 2. Национална програма „Заедно за всяко дете“ юни 30, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас юни 11, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 4. Тестове и отговори НВО VII клас и Матура 2018 май 22, 2018

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите май 15, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 6. Служебна бележка – бланка за резултати на състезание или олимпиада по математика май 11, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. Декларации по закона за противодействие на корупцията април 24, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 8. Искане за отлагане на платен отпуск – бланка декември 14, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 9. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за Облекло юли 13, 2017

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 10. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за ДТВ юли 12, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 11. Наемане на работа на чужденци в България юни 23, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

 12. Заявления за кандидатстване в гимназия юни 9, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 13. ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите след завършен VII клас март 29, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 14. Иновативни Училища декември 1, 2016

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието, Указания.

 15. Указания за Издаване на Медицинска Извинителна Бележка ноември 23, 2016

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 16. Заявление и декларация за информирано съгласие -отчет – проект „Твоят час“ октомври 19, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 17. ДЕКЛАРАЦИЯ на Директор на Училище за Диференцирано заплащане август 12, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 18. КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ август 12, 2016

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието.

 19. Бланки на Заявления за Класиране и Прием след VII Клас юни 14, 2016

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Бланка Декларация за Избор на Брачен режим на Собственост март 14, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 21. Заявление за Освобождаване от Здравни Вноски януари 22, 2016

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 22. Бланки на Справки от Детската Градина за Детски Надбавки януари 6, 2016

  Публикувано в Бланки, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 23. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОСИГУРИТЕЛЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ януари 5, 2016

  Публикувано в Бланки.

 24. Справка за Неизвинените Отсъствия на Ученик януари 4, 2016

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието.

 25. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.