Бланки


Сметка за изплатени сумиСметка за изплатени суми

23.01.2011 Без категория

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ______________________________________________________________________________________________________ ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________ СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ N …………../……..… 20…г. ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ [...]

Виж целия документ

служебна бележка за удържан данък и осигуровки върху изплатени суми, служебна бележка по чл.45-ал.4 от ЗДДФЛ, сметка за изплатени суми,

Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.