Skip to contentКатегория: Декларации

деклариране на определени факти и обстоятелства пред общински и държавни институции

 1. Данъчно облекчение за ремонт на недвижим жилищен имот януари 7, 2022

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници.

 2. Данъчни облекчения за деца за 2022 г. ноември 30, 2021

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 3. Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката ноември 8, 2021

  Публикувано в Декларации, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 4. Компенсиране разходите за частна детска градина март 18, 2021

  Публикувано в Декларации, Заповеди, Молби и заявления, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 5. НАП пуска попълнени данъчни декларации за физически лица март 16, 2021

  Публикувано в Декларации, Указания.

 6. Мярка „Запази ме” ноември 28, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Мерки против covid-19, Постановления, Указания.

 7. Дистанционно обучение на ученици по желание ноември 16, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Закони, Мерки против covid-19, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. ДТВ на директор за провеждане НВО, ДЗИ и ДИППК юни 20, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ май 22, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Декларация за преминаване през КПП на областните градове март 24, 2020

  Публикувано в Декларации.

 11. Целевата помощ за отопление юли 1, 2019

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 12. Промяна на фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване август 7, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 13. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас юни 11, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 14. Декларация за отговорност от придружител на дете май 15, 2018

  Публикувано в Декларации.

 15. Декларации по закона за противодействие на корупцията април 24, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 16. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за Облекло юли 13, 2017

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 17. Декларация за информирано съгласие за публикуване резултатите от олимпиада януари 9, 2017

  Публикувано в Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 18. Заявление и декларация за информирано съгласие -отчет – проект „Твоят час“ октомври 19, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 19. ДЕКЛАРАЦИЯ на Директор на Училище за Диференцирано заплащане август 12, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 20. Бланка Декларация за Избор на Брачен режим на Собственост март 14, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 21. Презгранични преводи в чуждестранна валута януари 28, 2016

  Публикувано в Декларации, Наредби и постановления.

 22. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 23. Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство декември 18, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Указания.

 24. Справка от работодател ноември 28, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 25. Декларация от самотен родител за гледане на дете ноември 24, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.