Skip to contentКатегория: Декларации

деклариране на определени факти и обстоятелства пред общински и държавни институции

 1. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за Облекло юли 13, 2017

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 2. Декларация за информирано съгласие за публикуване резултатите от олимпиада януари 9, 2017

  Публикувано в Декларации.

 3. Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка – проект „Твоят час“ октомври 19, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 4. ДЕКЛАРАЦИЯ на Директор на Училище за Диференцирано заплащане август 12, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 5. Бланка Декларация за Избор на Брачен режим на Собственост март 14, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 6. Презгранични преводи в чуждестранна валута януари 28, 2016

  Публикувано в Декларации, Наредби и постановления.

 7. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 8. Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство декември 18, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Указания.

 9. Справка от работодател ноември 28, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 10. Декларация от самотен родител за гледане на дете ноември 24, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 11. Декларация за отпуск за гледане на дете от бащата или бабата ноември 22, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 12. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/ ноември 21, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 13. МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ октомври 27, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 14. Декларация при кандидатстване в старчески дом октомври 26, 2014

  Публикувано в Декларации.

 15. Заявление-декларация за ученическа стипендия септември 16, 2014

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 16. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за Реда за Изплащане от Държавата на Присъдена Издръжка юни 26, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации, Наредби и постановления.

 17. ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение февруари 20, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 18. ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 години септември 25, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 19. Декларация за работното време на директор на училище септември 2, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 20. Необходими документи за парична награда директор училище август 18, 2013

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 21. Декларация от доставчик на социални услуги за деца август 17, 2013

  Публикувано в Декларации.

 22. Декларация от собственик за изплащане на бели петна август 1, 2013

  Публикувано в Декларации.

 23. Декларации от родители при записване дете в първи клас юни 13, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 24. Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина юни 11, 2013

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 25. Декларация за първа трудова книжка юни 3, 2013

  Публикувано в Декларации.