Skip to content



Категория: Декларации

деклариране на определени факти и обстоятелства пред общински и държавни институции

 1. Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски 2013 февруари 2, 2013

  Публикувано в Декларации, Указания.

 2. ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република Българи януари 30, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 3. Д Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п на Закона за здравното осигуряване декември 10, 2012

  Публикувано в Декларации.

 4. “Аз мога повече ” декларация октомври 17, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 5. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до ДЕЛК за освидетелстване на дете октомври 4, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 6. Мярка „Без свободен час“ справка декларация септември 18, 2012

  Публикувано в Декларации.

 7. Декларация за ползване на преференция за такса в детска градина септември 18, 2012

  Публикувано в Декларации.

 8. Декларация от родители за прибиране на дете септември 18, 2012

  Публикувано в Декларации.

 9. Декларация за семейно положение септември 10, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 10. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на родител за обследване от логопед август 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 11. ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда август 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 12. ДЕКЛАРАЦИЯ по схема „Училищен плод” август 21, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 13. Декларация на родител за съгласие за пътуване на ученик август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 14. Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” август 15, 2012

  Публикувано в Декларации, Договори, Молби и заявления, Указания.

 15. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ август 14, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления.

 16. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ август 10, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 17. М О Л Б А – Д Е К Л А Р А Ц И Я за отпускане на целева помощ за отопление август 10, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 18. Лесовъдска практика- декларации юли 4, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 19. Формуляр за заявление по преписки за допълнителна проверка юни 30, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Декларации, Молби и заявления.

 20. ДЕКЛАРАЦИЯ за българско национално съзнание юни 30, 2012

  Публикувано в Декларации.

 21. Подкрепа на предприемчивите българи юни 16, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 22. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 23. ДЕКЛАРАЦИЯ * по Проект „Ново начало – от образование към заетост” юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 24. Декларация по проект „Ново начало“ стаж юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 25. Д Е К Л А Р А Ц И Я Н А Р А Б О Т О Д А Т Е Л за обучение на заети лица по процедура “АДАПТИВНОСТ” юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.