Skip to contentКатегория: Договори

 1. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (11.06.2018) юни 11, 2018

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. ДОГОВОР за организиране на детски и ученически пътувания с обща цена февруари 7, 2017

  Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

 3. Анекс към КТД в Системата на Образованието декември 21, 2016

  Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

 4. Нов Колективен Трудов Договор в Здравеопазването октомври 11, 2016

  Публикувано в Договори.

 5. Нов Колективен Договор в Образованието октомври 4, 2016

  Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

 6. На Какви Зъболекарски Услуги Имат Право Здравно Осигурените Лица май 17, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Договори.

 7. Анекс към Колективен Трудов Договор в Народната Просвета за 2015 г. ноември 10, 2015

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Наредба за еднодневните договори юли 25, 2015

  Публикувано в Договори, Наредби, Наредби и постановления.

 9. Допълнително споразумение към трудов договор декември 14, 2014

  Публикувано в Бланки, Договори.

 10. ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА октомври 5, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 11. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ октомври 4, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 12. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР октомври 3, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 13. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР септември 29, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 14. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ септември 28, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 15. Колективен трудов договор в системата на народната просвета 2014 г. август 25, 2014

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Договор за заместване на учител декември 10, 2013

  Публикувано в Договори, Други.

 17. ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ юни 17, 2013

  Публикувано в Договори.

 18. ТРУДОВ ДОГОВОР бланка юни 15, 2013

  Публикувано в Договори.

 19. СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместното осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа май 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 20. Д О Г О В О Р ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ март 23, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 21. Споразумение за прекратяване договор за аренда март 21, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 22. Нови заплати в системата на народната просвета март 7, 2013

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 23. Допълнителен платен годишен отпуск медицински персонал февруари 27, 2013

  Публикувано в Договори, Указания.

 24. Граждански договор септември 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 25. Допълнително споразумение към трудов договор септември 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Длъжностни характеристики, Договори.