Skip to contentКатегория: Договори

 1. Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” август 15, 2012

  Публикувано в Декларации, Договори, Молби и заявления, Указания.

 2. Договор За аренда на земеделска земя юли 4, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 3. ТРУДОВ ДОГОВОР бланка юли 3, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 4. Работа от разстояние юли 3, 2012

  Публикувано в Договори, Указания.

 5. Трудов договор по чл.110 от КТ юли 2, 2012

  Публикувано в Договори.

 6. Д О Г О В О Р по ПРОЕКТ “ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА” юни 13, 2012

  Публикувано в Договори.

 7. А Н Е К С към договор за квалификационно обучение юни 11, 2012

  Публикувано в Договори.

 8. Д О Г О В О Р за квалификационно обучение и стажуване и/или осигуряване на заетост юни 11, 2012

  Публикувано в Договори.

 9. ДОГОВОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ” юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 10. Д О Г О В О Р ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 11. ДОГОВОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 12. ОБРАЗЕЦ ДК– 2010г. Старт на кариерата -Компонент 2 юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 13. ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” обр.4 юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 14. ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” обр.3 юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 15. ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” обр.2 юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 16. ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” юни 11, 2012

  Публикувано в Договори.

 17. Протокол на Общо събрание за избор на топлинен счетоводител юни 4, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Договори.

 18. Д О Г О В О Р за обучение и запазване на заетост февруари 3, 2012

  Публикувано в Договори.

 19. Д О Г О В О Р за обучение и осигуряване на заетост февруари 3, 2012

  Публикувано в Договори.

 20. Д О Г О В О Р за обучение на безработно лице и осигуряване на заетост февруари 3, 2012

  Публикувано в Договори.

 21. Д О Г О В О Р за мотивационно обучение на безработно лице февруари 3, 2012

  Публикувано в Договори.

 22. Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО януари 21, 2012

  Публикувано в Договори.

 23. Договор за настаняване на дете в приемно семейство януари 21, 2012

  Публикувано в Договори.

 24. Трудов договор на приемен родител януари 21, 2012

  Публикувано в Договори.

 25. Граждански договор за хоноруване на преподавателски часове ноември 16, 2011

  Публикувано в Договори.